Приветствую Вас Гость | RSS

Мягкохлеб Роман

Вторник, 04.08.2020, 03:52
Наука в моей жизни

Так сложилось, что 13.03.2013 я защитил кандидатскую диссертацию в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры. Тема работы - "Формирование параметров микроклимата в цехах сушки древесины"(скачать), автореферат (скачать). Работа посвящена вопросам микроклимата, теплообменна, массобмена. Работа длилась достаточно долго, но при этом была интересной.
В связи с этим, решил поделится опытом прохождения формальных процедур, что, возможно, будет актуальным аспирантам и соискателям, которым еще предстоит процесс защиты. И так, вот моя статья "Этапы и актуальные документы при защите кандидатской диссертации, 2013".

Эту страницу, как вы уже поняли, я решил посвятить своим работам, далее буду по возможности выкладывать опубликованные труды. Если возникнут вопросы или комментарии, то всегда открыт к диалогу, пишите на имейл myagkohlib@ya.ru.

Пособия, учебники, книги

Гузик Д.В. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму із дисципліни "Гідравлічні та аеродинамічні машини" для студентів спеціальності 7.092108 "Теплогазопостачання та вентиляція" денної і заочної форм навчання. / Д.В.Гузик, С.В.Цецуренко, Р.С.Мягкохліб. - Полтава:ПолтНТУ, 2009. - 33 с. (Ознайомитися з рукописом).

Гузик Д.В. Альбом роздавальних матеріалів до курсового проектування з дисципліни "Промислова вентиляція” для студентів спеціальності 6.092100 „Теплогазопостачання та вентиляція” денної та заочної форм навчання. / Д.В.Гузик, Р.С.Мягкохліб.– Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 27 с. (Ознайомитися з рукописом).

Статьи, патенты, тезисы

Строй А.Ф. Анализ влияния влажности воздуха в цехах по сушке древесины на граничные условия процесса сушки / А.Ф.Строй, Р.С.Мягкохлеб // Науковий вісник будівництва: Зб. наук. праць. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011 р. – № 65. – С. 286–293.
(Ознакомиться с рукописью статьи).

Мягкохліб Р.С. Фізична модель сушіння матеріалу // Науковий вісник будівництва: Зб. наук. праць. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011 р. – № 64. – С. 279–287. (Ознайомитися з рукописом статті).

Строй А. Ф. Анализ влияния температуры воздуха в цехе на процесс сушки древесины / А. Ф. Строй, Р.С. Мягкхлеб // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. – К.: Техніка, 2011 р. – № 101. – С. 211–221. (Ознакомиться с рукописью статьи).

Мягкохліб Р.С. Моделювання тепломасообмінних процесів при сушці деревини: алгоритмування розрахунку // Промислова гідравліка і пневматика. – Вінниця: Глобус-прес, 2010 р. – №1(27). – С. 27-30.(Ознайомитися з рукописом статті).

Пат. 51633U Україна, МПК F26B 9/06. Модульна сушильна камера для пиломатеріалів / Строй А.Ф., Мягкохліб Р.С.; заявник і власник Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – № u201000435, заявл. 18.01.2010; опубл. 26.07.2010 р., Бюл. №14. (Патент, опис).

Мягкохліб Р.С. Розрахунок тепловологістного стану деревини в процесі сушіння на стадії прогрівання // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. – К.: Техніка, 2008 р. – № 84. – С. 88–101. (Ознайомитися з рукописом статті).

Строй А. Ф. Математична модель для оцінки впливу параметрів повітря в приміщенні на процес сушіння деревини / А. Ф. Строй, Р.С. Мягкохліб // Нова тема. – К.: ТОВ «Юнівест ПреПрес», 2008 р. – № 1. – С. 24–25. (Ознайомитися з рукописом статті).

Строй А.Ф. Налагодження систем централізованого теплопостачання з метою зменшення витрат газу та електричної енергії / А.Ф.Строй, Р.С.Мягкохліб // Економіка та держава. - 2008. - №4. - С.15-16. (Ознайомитися з рукописом статті).

Мягкохліб Р.С. Аналіз процесів тепло масообміну при сушінні деревини // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПНТУ, 2007 р. – № 20. – С. 183-189. (Ознайомитися з рукописом статті).

Колієнко А.Г. Ефективність використання конденсаційних котлів / А.Г.Колієнко, Р.С.Мягкохліб // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. - 2006. - №17. - С.197-203. (Ознайомитися з рукописом статті).
С ув. Роман Мягкохлеб.
Апрель, 2013.